Menu

Informace týkající se hlasování RK – o navýšení kapacity oboru 53‑41‑N/11 o 60 studentů

Informace poskytl: 21. 12. 2023, Mgr. Miroslav Trykar, odbor školství, mládeže a sportu
Zveřejněno dne: 2. 1. 2024

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje sdělení výsledku hlasování Rady Moravskoslezského kraje ohledně žádosti Vyšší odborné a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s. r. o. o navýšení kapacity stávajícího oboru a celkové kapacity školy, konkrétně o navýšení kapacity oboru vzdělávání 53-41-N/11 Všeobecná sestra v denní a kombinované formě a navýšení kapacity školy o 60 studentů podané dne 26. 9. 2023 a o sdělení, kolik hlasů bylo pro, proti a kolik se zdrželo hlasování a jak hlasoval každý člen rady – jmenovitě, kdo hlasoval pro, kdo proti a kdo se zdržel hlasování.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 164754/2023 ze dne 21. 12. 2023, který je uložen níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.