Menu

Informace týkající se kontrolní činnosti odboru zdravotnictví KÚ MSK

Informace poskytla: 10. 8. 2023, Mgr. Jana Kanichová, odbor zdravotnictví
Zveřejněno dne: 10. 8. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnout informace dle níže uvedených požadavků:

  1. Kolik kontrol minimálního personálního zabezpečení a v kterých lůžkových zdravotnických zařízeních na území Moravskoslezského kraje provedl Odbor zdravotnictví Krajského úřadu MSK v roce 2018, 2019, 2020, 2021, 2022?
  2. V rámci kolika těchto kontrol zkontroloval odbor zdravotnictví KÚ evidenci kompletní pracovní doby všech zdravotnických zaměstnanců jednotlivých lůžkových oddělení těchto zdravotnických zařízení v minimální délce půl roku?
  3. Jakou celkovou výši pokut v rámci provedených kontrol lůžkových zdravotnických zařízení bylo Odborem zdravotnictví KÚ MSK uděleno v roce 2018, 2019, 2020, 2021, 2022?
  4. Jaká pravidla určují systém plánovaných kontrol v lůžkových zdravotnických zařízeních, aby byl dostatečně transparentní?Kontroluje Moravskoslezský kraj z pozice zřizovatele několika lůžkových zdravotnických zařízení, zda tato zařízení v rámci všech ústavních lékařských služeb plně dodržují všechny platné právní předpisy včetně Zákoníku práce?
  5. Jakým způsobem tuto kontrolní činnost provádí?

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 103849/2023 ze dne 8. 8. 2023, který je zveřejněn níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.