koronaweb
Menu

Informace týkající se náhradní rodinné péče, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nákladů, které kraj vynaložil

Informace poskytla: 22. 1. 2021, Mgr. Gabriela Schindlerová, odbor sociálních věcí
Zveřejněno dne: 3. 2. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí níže uvedených informaci:

 1. Kolik bylo k 31.12.2020 ve vašem kraji zařazených přechodných pěstounů?
 2. Kolik bylo k 31.12.2020 ve vašem kraji „přerušených“ evidencí o zařazení do PPPD?
 3. Kolik přechodných pěstounů za rok 2020 k 31.12.2020 ve vašem kraji skončilo na vlastní žádost a požádalo o vyřazení z evidence přechodných pěstounů?
 4. Kolik bylo za rok 2020 k 31.12.2020 ve vašem kraji nově zařazeno přechodných pěstounů do evidence přechodných pěstounů?
 5. Kolik bylo ke dni 31.12.2020 volných přechodných pěstounů?
 6. Kolik dětí bylo za rok 2020 ve vašem kraji předáno do kojeneckého ústavu, případně dětského centra?
 7. Kolik dětí bylo za rok 2020 ve vašem kraji předáno do ZDVOPu?
 8. Kolik dětí bylo za rok 2020 ve vašem kraji předáno do dětského domova?
 9. Kolika dětem byla za rok 2020 ve vašem kraji nařízena ústavní výchova?
 10. Kolik dětí bylo umístěno k 31.12.2020 ve Vašem kraji ve ZDVOPech?
 11. Kolik dětí bylo k 31.12.2020 ve Vašem kraji v kojeneckých ústavech, případně v dětských centrech?
 12. Kolik dětí bylo k 31.12.2020 ve Vašem kraji v dětských domovech?
 13. Kolik bylo k 31.12. 2020 ve Vašem kraji schválených a čekajících žadatelů o klasickou pěstounskou péči?
 14. Kolik bylo za rok 2020 k 31.12.2020 ve vašem kraji nově zařazeno dlouhodobých pěstounů?
 15. Kolik váš kraj vydal v roce 2020 za přípravu přechodných pěstounů?
 16. Kolik váš kraj vydal v roce 2020 za přípravu dlouhodobých pěstounů?
 17. Kolik váš kraj vydal v roce 2020 za přípravu adoptivních rodičů?
 18. Kolik bylo v roce 2020 ve vašem kraji schválených a zařazených adoptivních rodičů?
 19. Kolik čekatelů na adopci bylo ve vašem kraji ke dni 31.12. 2020?
 20. Která organizace (případně které) dělaly přípravu pěstounů a adoptivních rodičů v roce 2018, 2019 a 2020?

Poskytnuté informace:
Žadateli byly informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 6203/2021 ze dne 19. 1. 2021, který je uložen níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.