Menu

Informace týkající se náhradní rodinné péče v MSK

Informace poskytla: 8. 2. 2023, Mgr. Gabriela Schindlerová, DiS., odbor sociálních věcí
Zveřejněno dne: 8. 2. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje tyto informace:

  1. Pro kolik dětí ve věku 0-3 roky je v Moravskoslezském kraji vyhledávána náhradní rodinná péče ke dni vypracování odpovědi na Žádost o poskytnutí informace? O jakou formu NRP se u těchto dětí jedná?
  2. Pro kolik dětí ve věku 3-6 let je v Moravskoslezském kraji vyhledávána náhradní rodinná péče ke dni vypracování odpovědi na Žádost o poskytnutí informace? O jakou formu NRP se u těchto dětí jedná?
  3. Probíhá v současné době v Moravskoslezském kraji Příprava pro žadatele o NRP? Pokud ano, kolik je v ní zařazeno žadatelů? Kolik z nich je žadatelů o přechodnou a kolik o dlouhodobou pěstounskou péči? Pokud ne, kdy je plánováno spuštění této přípravy a kolik žadatelů na ni čeká? Kolik z nich je žadatelů o přechodnou a kolik o dlouhodobou pěstounskou péči?
  4. Kolik žádostí o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu bylo podáno v Moravskoslezském kraji v roce 2020, 2021 a 2022? Kolik z těchto žadatelů bylo osvojitelů, kolik pěstounů a kolik pěstounů na přechodnou dobu prosím uvést zvlášť.
  5. Kolik vhodných žadatelů bylo zařazeno do evidence v roce 2020, 2021 a 2022? Osvojitele, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu prosím uvést zvlášť.
  6. Kolik pěstounů na přechodnou dobu přešlo na pěstounskou péči dlouhodobou v roce 2020, 2021 a v roce 2022?
  7. Kolik pěstounů požádalo o souběh péče na přechodnou dobu a dlouhodobé péče v roce 2020, 2021 a v roce 2022? Bylo všem pěstounům v jejich žádosti vyhověno?
  8. Kolik pěstounů bylo z evidence vyřazeno v roce 2020, 2021 a kolik v roce 2022 na vlastní žádost?
  9. Kolik pěstounů bylo z evidence vyřazeno v roce 2020, 2021 a kolik v roce 2022 na základě rozhodnutí krajského úřadu?

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 22033/2023 ze dne 8. 2. 2023, který je zveřejněn níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.