Menu

Informace týkající se odvolacího řízení o odvoláních proti rozhodnutí č. j. MUNJ-117262/2022/ÚPSŘ-Sir

Informace poskytla: 23. 2. 2024, Ing. Renáta Koláčková, odbor krajský stavební úřad
Zveřejněno dne: 26. 2. 2024

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace dle dále uvedného požadavku:

  1. "Den skutečného doručení celého spisu týkajícího se rozhodnutí MUNJ-117262/2022/ÚPSŘ-Sir.
  2. Došlo v rámci řízení o odvolání k prodloužení lhůty podle § 71 odst. 3 a) SŘ?
  3. Došlo v rámci řízení o odvolání k provedení dožádání podle § 13 odst. 3 b) SŘ? Jestliže ano: Kdy bylo usnesení o dožádání doručenu a jakým správním orgánům. Kdy byl správními orgány proveden dožádaný úkon a s jakým výsledkem.
  4. Došlo v rámci řízení o odvolání ke zpracování znaleckého posudku podle § 13 odst. 3 b) SŘ? Jestliže ano:V jakém oboru.Kdy a kdo byl pověřen zpracováním znaleckého posudku.Den skutečného doručení znaleckého posudku.
  5. Vysvětlení proč stále nedošlo k rozhodnutí v řízení o odvolání týkající se rozhodnutí MUNJ-117262/2022/ÚPSŘ-Sir.".

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 24043/2024 ze dne 23. 2. 2024, který je zveřejněn níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.