Menu

Informace týkající se vybraných rozhodnutí o změnách v registraci poskytovatele zdravotních služeb nemocnice AGEL Nový Jičín, a. s.

Informace poskytla: 14. 1. 2021, Mgr. Ing. Radana Mutinová, odbor zdravotnictví
Zveřejněno dne: 25. 1. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací k vydaným rozhodnutím uvedeným v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb pro Nemocnici AGEL Nový Jičín a.s. se sídlem Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČO: 25886207, a to:
1) kopie vydaných rozhodnutí pod č. j.
MSK 109301/2019; datum vydání 22. 7. 2019; nabytí právní moci 29. 7. 2019; typ rozhodnutí – změna registrace
MSK 87657/2020; datum vydání 22. 7. 2020; nabytí právní moci 30. 7. 2020 typ rozhodnutí – změna registrace
MSK 102683/2020; datum vydání 2. 2020; nabytí právní moci 7. 12. 2020 typ rozhodnutí – změna registrace
2) informaci, zda uvedená adresa žadatele v registru poskytovatelů zdravotních služeb je skutečná adresa poskytování zdravotních služeb, nebo pouze evidenční údaj,
3) informaci, zda je žadatel povinen uvádět na adrese uvedené v registru poskytovatelů zdravotních služeb pouze zdravotní služby, které na uvedené adrese skutečně poskytuje viz „Přehled poskytovaných zdravotních služeb“ zveřejněných v registru,
4) informaci, zda je žadatel povinen uvádět v případě, kdy jsou zdravotní služby poskytované ve více budovách s číslem popisným, seznam všech budov s adresou (číslem popisným) a přesným popisem poskytovaných zdravotních služeb v těchto budovách nebo postačí uvést pouze jednu adresu (budovu) poskytování zdravotních služeb – např. budovu s adresou vedení firmy (adresa ředitelství).

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 1548/2021 ze dne 13. 1. 2021, který je vč. příloh zveřejněn níže. Poskytnutí informace bylo částečně odmítnuto v rozsahu osobních údajů dotčených osob, o tomto bylo vydáno rozhodnutí.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.