Menu

Informace týkající se vztahů kraje s Čínskou lidovou republikou a Čínskou republikou (Tchaj‑wan) za období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2020

Informace poskytl: 28. 6. 2021, PaedDr. Jaromír Bönisch, odbor kancelář hejtmana kraje
Zveřejněno dne: 12. 7. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace týkající se vztahů kraje s Čínskou lidovou republikou a Čínskou republikou (Tchaj-wan) za období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2020, dle níže uvedených požadavků:

 1. Seznam institucí z Čínské lidové republiky a Čínské republiky (Tchaj-wan), se kterými spolupracujete (municipality, provincie, autonomní oblasti, obchodní společnosti, ústřední orgány apod.)
 2. Seznam oblastí, ve kterých dochází ke spolupráci (např. ekonomika; kultura a umění; akademická spolupráce; školství a věda; zemědělství; bezpečnost; technologie; sport; cestovní ruch; zdravotnictví a protipandemická opatření; jiné).
 3. Scany všech smluvních dokumentů, na kterých jsou spolupráce uvedené v rámci bodu 1 založené (smlouvy, memoranda, deklarace, letter of intent apod.)
 4. Datum začátku spolupráce uvedené v rámci bodu 1 (alespoň měsíc a rok).
 5. Datum ukončení spolupráce uvedené v rámci bodu 1 (alespoň měsíc a rok).
 6. Dochází k hodnocení rizik týkajících se spolupráce uvedené v rámci bodu 1? Pokud ano, na základě jakých indikátorů?
 7. Jak vyhodnocujete dosavadní přínos spolupráce uvedené v rámci bodu 1 (na škále velmi přínosné, přínosné, ani přínosné ani nepřínosné, nepřínosné, velmi nepřínosné)?
 8. Seznam pracovních cest, delegací a návštěv vašich zaměstnanců a volených představitelů do Čínské lidové republiky a do Čínské republiky (Tchaj-wan) v období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2020.
 9. Seznam pracovních cest, delegací a návštěv představitelů institucí z Čínské lidové republiky a z Čínské republiky (Tchaj-wan), kteří vás navštívili v období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2020.
 10. Program pracovních cest, delegací a návštěv uvedených v bodech 8 a 9.
 11. Probíhá v otázkách spolupráce s partnery z Čínské lidové republiky a Čínské republiky (Tchaj-wan) komunikace s ústředními orgány státní správy? Pokud ano, se kterými (MZV, MPO, CzechTrade/CzechInvest, apod.).
 12. Byla otázka lidských práv a územní integrity (Tibet, Tchaj-wan apod.) Čínské lidové republiky předmětem komunikace s čínským partnerem?
 13. Pokud máte spolupráci se subjekty z Čínské lidové republiky, uveďte, z jaké strany byla spolupráce iniciována (ze strany místního partnera, z vaší strany, ze strany české vlády, čínské ústřední vlády, čínského velvyslanectví v ČR, českého velvyslanectví v Číně, jiné (prosím, uveďte).
 14. Pokud máte spolupráci se subjekty z Čínské republiky (Tchaj-wan), uveďte, z jaké strany byla spolupráce iniciována (ze strany místního partnera, z vaší strany, ze strany české vlády, tchajwanské ústřední vlády, Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v ČR, České ekonomické a kulturní kanceláře Tchaj-pej, jiné (prosím, uveďte).
 15. Probíhají v současnosti rokování s potenciálními partnery z Čínské lidové republiky nebo Čínské republiky (Tchaj-wan) o navázání nové partnerské spolupráce?

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace částečně poskytnuty přípisem č. j. MSK 84137/2021 ze dne 28. 6. 2021, který je vč. přílohy zveřejněn níže. K neposkytnutým informacím bylo žadateli zasláno přípisem č. j. MSK 84145/2021 Oznámení o požadované úhradě za mimořádný rozsah vyhledávání. (K datu zveřejnění nebyla úhrada provedena)

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.