Menu

Informace týkající se záměru MSK 2309

Informace poskytla: 26. 4. 2023, Mgr. et Mgr. Barbora Balnerová, odbor územního plánování a stavebního řádu
Zveřejněno dne: 16. 5. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje tyto informace:

  1. Na kdy je plánováno dokončení záměru MSK 2309 Portál Cenia)?
  2. Proč je jako příslušný úřad u záměru MSK2309 uveden Krajský úřad Moravskoslezského kraje, když dle pana Ing. Částky odbor dopravy krajského úřadu vydává stanoviska k silnicím II. a III. třídy?
  3. Je pro schválení I/67 Bohumín – Karviná potřeba nějaké další úkony, krom těch uvedených u záměru MSK2309?
  4. Kdy dojde k aktualizaci ZÚR MSK s odstraněním koridoru D15, případně se zúžením koridoru?
  5. Proč je s případným zúžením koridoru D15 nutné čekat na MSK2309, když pro stavbu silnice II. třídy nebo vlakotramvaje není potřeba mít takto široký koridor s prostorem pro mimoúrovňová křižování?

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 60593/2023 ze dne 26. 4. 2023 sděleno ve vztahu k bodům 1 až 3 žádosti že informace jsou dohledatelné v dokumentech zveřejněných na žadatelem uváděném odkaze (Portál Cenia)) a jsou volně k dispozici. K bodům 4 a 5 žádosti bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.