Menu

Informace týkající se způsobu fungování zákona o svobodném přístupu k informacím ve městě Jablunkov

Informace poskytla: 13. 7. 2023, Mgr. Kristýna Jurašková, odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 13. 7. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje:
V žádosti ze dne 28. 6. 2023 zodpovědět dotaz, zda úředníci města Jablunkov mohou na výzvu k předložení spisového materiálu zaslanou Krajským úřadem Moravskoslezského kraje reagovat dobrovolně ve svém volném čase, nebo je pro ně výzva závazná a je součástí běžné agendy, dále dotaz, zda se mohou úředníci města Jablunkov rozhodnout, zda budou na takovou výzvu reagovat, pokud se jim např. nebude líbit směřování žádosti o informace, dále dotaz, ve kterých případech mohou úředníci města Jablunkov nereagovat na výzvu k předložení spisového materiálu, dále dotaz, zda je taková praxe běžná i v jiných městech Moravskoslezského kraje, a dále dotaz, zda takový postup používá také Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 
V žádosti ze dne 29. 6. 2023 zodpovědět dotaz, zda Krajský úřad Moravskoslezského kraje může vzít na vědomí fakt, že město Jablunkov nezveřejňuje povinně zveřejňované údaje, když tam není žádné veřejnosti přístupné místo, a dále dotaz, co je třeba učinit pro to, aby povinně zveřejňované údaje zveřejňovat začalo.
V žádosti ze dne 30. 6. 2023 poskytnout kopii výzvy k předložení spisového materiálu vztahující se k žádosti o informace ze dne 10. 12. 2019 zaslané městu Jablunkov Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly odpovědi na informace požadované v žádostech z 28. 6., 29. 6. a 30. 6. 2023 poskytnuty přípisem č. j. MSK 90227/2023 ze dne 13. 7. 2023, který je zveřejněn níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.