Menu

Investiční plány KÚ MSK pro rok 2021, resp. seznam investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí plánovaných na období 2021–2022

Informace poskytla: 19. 5. 2021, Ing. Renata Kubíková, odbor investiční a majetkový
Zveřejněno dne: 21. 5. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje zaslání investičních plánů krajského úřadu pro rok 2021, resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které KÚ MSK plánuje uskutečnit v letech 2021-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory. U těchto projektů žádá uvedení názvu projektu, popis projektu, projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován), finanční rozpočet projektu, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce. Případně požaduje rozpočet na rok 2021, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty v přílohách přípisu č. j. MSK 57771/2021 ze dne 17. 5. 2021, které jsou vč. přípisu uloženy níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.