Půjčka LIBERTY
Menu

Kontroly plnění služeb v rámci Smlouvy o poskytování veř. služeb v přepravě cestujících veř. linkovou os. dopravou k zajištění dopravní obslužnosti

Informace poskytla: 15. 8. 2022, Mgr. Aneta Králová, odbor dopravy
Zveřejněno dne: 18. 8. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje následující informace týkající se informací o uskutečněných kontrolách plnění služeb v rámci Smlouvy o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Opavsko, ev. č. 07174/2018/DSH (dále jen „Smlouva“), a dále výše udělených sankcí.:

  1. "Kolik kontrol skutečného vybavení (a funkčnosti daných prvků dle smlouvy) autobusů dle smlouvy proběhlo za období trvání smlouvy po jednotlivých kvartálech?
  2. Jaká byla výše sankcí udělených při těchto kontrolách za období trvání smlouvy po jednotlivých kvartálech?
  3. Body č. 1 a 2 souhrnně pro celý provozní soubor a zvláště samostatně pro linku číslo č. 253, která je žadatelem používána pravidelně.“

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 108741/2022 ze dne 15. 8. 2022, který je uložen níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.