Menu

Licence Microsoft na MSK

Informace poskytla: 8. 3. 2023, Ing. Jitka Baňařová, Ph.D., odbor informatiky
Zveřejněno dne: 22. 3. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací k níže uvedeným dotazům:

  1. Používá Region v současné době k licencování svých počítačů předplatné Microsoft Office 365?
  2. Pokud je odpověď na otázku 1 ano, používá kraj v současné době ve své licenční smlouvě SKU produktu „FromSA“?
  3. Pokud je odpověď na otázku 1 ano, souhlasil region se „vzdáním se, výměnou, odkoupením, převedením, vzdáním se, zrušením, modernizací, přechodem, zpoplatněním nebo jakýmikoli jinými podmínkami, včetně, ale nejen“ vlastnictví svých předchozích trvalých licencí za účelem získání slev od společnosti Microsoft?
  4. Pokud je odpověď na otázku jedna ano a odpověď na otázku 3 ne, máte tedy stále vlastnictví trvalých licencí, které jste používali před migrací, a pokud ano, jaké verze a množství stále máte? Případně, byly vaše dříve používané trvalé licence získány v rámci smlouvy Enterprise Subscription, což znamená, že trvalé licence nebyly přímo vlastněny?
  5. Pokud region již nemá trvalé licence, které byly vlastněny a používány před migrací, a nevzdal se/nevyměnil/nevybral/nekoupil zpět/neupgradoval/nepřevedl (nebo jiné podmínky včetně, ale ne výhradně), jaké stalo se jim?

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 28934/2023 ze dne 8. 3. 2023, který je zveřejněn níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.