Menu

Možná korupce úředníků MSK zařazených do KÚ, možný únik informací v souvislosti s agendou podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Informace poskytla: 7. 8. 2023, Mgr. Kristýna Jurašková, odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 7. 8. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požadoval poskytnout informace, zda krajský úřad informoval město Jablunkov o tom, že vezme na vědomí skutečnost, že město Jablunkov nezveřejňuje povinně zveřejňované informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Dále požadoval poskytnout informaci, zda je v zájmu krajského úřadu, aby informace získané v souvislosti s agendou podle zákona o svobodném přístupu k informacím unikaly třetím osobám, a co krajský úřad dělá pro to, aby se tak nestalo. Žadatel požadoval rovněž sdělit jména a funkce všech úředníků Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu, kteří mohli vidět žadatelovu žádost o informace ze dne 29. 6. 2023 a upozornit město Jablunkov na to, „co se chystá“. Dále požadoval sdělit, jaká opatření krajský úřad přijímá proti možné korupci svých úředníků, a zda existuje osoba, která by měla na starosti indicie prokazující možnou korupci úředníků krajského úřadu a požádal o kontakt na takovou osobu.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 100319/2023 ze dne 7. 8. 2023, který je zveřejněn níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.