Menu

Nařízení obce, které by stanovovalo místa určená pro shromáždění dle zákona č. 84/1990 Sb.

Informace poskytla: 16. 2. 2021, Mgr. Dominika Storzerová, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
Zveřejněno dne: 17. 2. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace dle níže uvedeného požadavku:
"Rada obce může určit místa ve svém obvodu, kde lze konat shromáždění spadající do úpravy shromažďovacího zákona i bez oznámení (§ 4 odst. 2 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. Žádám o sdělení informace, jestli v rámci místní příslušnosti vašeho kraje je takové místo dle § 4 odst. 2 zákona č. 84/1990 Sb., které určila Rada obce nařízením.“

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 20252/2021 ze dne 16. 2. 2021 k žádosti sděleno, že krajský úřad ze své evidence nařízení, jež jsou obcemi zasílány krajskému úřadu na vědomí, zjistil, že takové nařízení bylo v roce 2010 vydáno městem Fulnek, a to za účelem určení místa, kde lze v rámci předvolebních kampaní v roce 2010 konat shromáždění v souladu s účelem § 1 odst. 2 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění ke dni vydání nařízení. Jiné takové nařízení krajský úřad neeviduje.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.