Menu

Nekalé obchodní praktiky na sociální síti Instagram, Facebook a YouTube

Informace poskytla: 5. 8. 2022, Ing. Natálie Kryštofová, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
Zveřejněno dne: 9. 8. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí seznamu řízení (vč. čísel jednacích) vedených podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, pro porušení ust. § 2 odst. 1 písm. b) (tj. zadání, zpracování či šíření reklamy, která je nekalou obchodní praktikou) na sociálních sítích, zejména na sociální síti Instagram, Facebook a YouTube, a to v letech 2018-2022, včetně anonymizovaných rozhodnutí (bylo‑li rozhodnuto), případně jiných dokumentů týkajících se těchto řízení a seznamu řízení (vč. čísel jednacích) vedených podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně spotřebitele“), pro skutek porušení zákazu užití nekalé obchodní praktiky dle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele na sociálních sítích, zejména sociální síti Instagram, Facebook a YouTube, zejména (nikoli však výlučně) spočívající v nedostatečně či vůbec označené reklamě v rozporu s ustanovením písm. j) Přílohy 1 k zákonu o ochraně spotřebitele, a to v letech 2018-2022, včetně anonymizovaných rozhodnutí (bylo‑li rozhodnuto), případně jiných dokumentů týkajících se těchto řízení.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 102421/2022 ze dne 5. 8. 2022, který je k nahlédnutí na odboru vnitra a krajský živnostenský úřad.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.