Menu

Opatření obecné povahy, které vydává Krajský úřad Moravskoslezského kraje jako silniční správní úřad

Informace poskytl: 8. 8. 2023, Ing. Ivo Muras, odbor dopravy
Zveřejněno dne: 10. 8. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnout informace: „nakolik jsou vůči opatřením obecné povahy, které vydává Krajský úřad Moravskoslezského kraje jako silniční správní úřad v záležitostech:
a) podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu),
b) podle § 19a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
podávány připomínky nebo námitky.“
Informace požaduje za rok 2022, a to: celkový počet vydaných opatření obecné povahy, počet opatření obecné povahy, u nichž bylo možné podat připomínky nebo námitky a počet podaných připomínek, a počet námitek.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 107169/2023 ze dne 8. 8. 2023, který je zveřejněn níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.