Menu

Počet žádostí o zřízení pracovišť porodních asistentek s vedením fyziologických porodů

Informace poskytla: 22. 5. 2023, Mgr. Ing. Radana Mutinová, odbor zdravotnictví
Zveřejněno dne: 23. 5. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje v souvislosti se zřizováním zdravotnických zařízení – pracovišť porodní asistentky, kde jsou vedeny fyziologické porody následující informace:

  1. zda krajský úřad, jako orgán státní správy na úseku zdravotních služeb ve smyslu § 15 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále jen „ZZS“), do dnešního dne obdržel jakoukoliv žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve smyslu § 18 ZZS, a to pro zdravotnické zařízení „pracoviště porodní asistentky, kde jsou vedeny fyziologické porody“ ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 92/2012 Sb., přílohy 2, dílu I, části B, bodu 2.11.2, resp. v identickém smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 99/2012 Sb., přílohy 1, dílu I, části B, bodu 2.11,
  2. pokud bude odpověď na bod (1) pozitivní, požaduje sdělení, kolik takových žádostí krajský úřad do dne obdržení této žádosti obdržel,
  3. pokud bude odpověď na bod (2) pozitivní, požaduje sdělení, kolika takovým žádostem krajský úřad vyhověl a zdravotnickému zařízení „pracoviště porodní asistentky, kde jsou vedeny fyziologické porody“ udělil ve smyslu § 19 ZZS povolení k poskytování zdravotních služeb,
  4. pokud bude odpověď na bod (3) pozitivní, požaduje sdělení, kolika takovým žádostem krajský úřad nevyhověl a zdravotnickému zařízení „pracoviště porodní asistentky, kde jsou vedeny fyziologické porody“ neudělil ve smyslu § 19 ZZS povolení k poskytování zdravotních služeb.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 68617/2023 ze dne 18. 5. 2023, který je zveřejněn níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.