Menu

Počty poskytovatelů lůžkové zdravotní péče

Informace poskytla: 20. 11. 2023, Mgr. Ing. Radana Mutinová, odbor zdravotnictví
Zveřejněno dne: 20. 11. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací o počtech poskytovatelů lůžkové zdravotní péče a počtu jejich lůžek. Konkrétně požaduje poskytnout tyto informace: 

  1. Kolik eviduje povinný subjekt poskytovatelů lůžkové zdravotní péče (§ 9 zákona č. 372/2011 Sb.,) v jednotlivých okresech (pokud není možno určit na okresy, tak na kraje).
  2. Kolik eviduje povinný subjekt jednotlivých lůžek (jaká je kapacita) u poskytovatelů lůžkové zdravotní péče v jednotlivých okresech (pokud není možno určit na okresy, tak na kraje).
  3. Kolik eviduje povinný subjekt poskytovatelů protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby (§ 89a zákona č. 373/2011 Sb.) v jednotlivých okresech (pokud není možno určit na okresy, tak na kraje).
  4. Kolik eviduje povinný subjekt jednotlivých lůžek (jaká je kapacita) u poskytovatelů protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby (§ 89a zákona č. 373/2011 Sb.) v jednotlivých okresech (pokud není možno určit na okresy, tak na kraje).

Informace požaduje předložit ve formátu přiložené tabulky.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 152495/2023 ze dne 20. 11. 2023, který je uložen níže. 

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.