Menu

Poskytnutí informací o vymáhání dotací vůči holdingu Agrofert a poskytnutí kopií stanovisek k výkladu zákona o střetu zájmů

Informace poskytl: 4. 2. a 15. 2. 2021, Mgr. Václav Těžký, odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 16. 2. 2021

Předmět žádosti:
Žadatelé požadují poskytnutí totožných informací, a to: seznam dotací pro holding Agrofert, které kraj začal vymáhat nebo vymohl zpět (ve stanoveném rozsahu) a kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se kraj opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytnuté informace:
Žadatelům byly požadované informace poskytnuty přípisy č. j. MSK 15376/2021 ze dne 4. 2. 2021 a č. j. MSK 21082/2021 ze dne 15. 2. 2021, které jsou uloženy níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.