Menu

Poskytnutí podkladů ke stavbě Vodovod Frýdlant nad Ostravicí – ul. Lesní – Vodovod a ATS a informace o způsobu financování této stavby

Informace poskytla: 5. 3. 2024, Ing. Jana Kroupová, odbor životního prostředí a zemědělství
Zveřejněno dne: 7. 3. 2024

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí:

  1. kopie geometrického plánu skutečného provedení stavby veřejné zakázky Vodovod Frýdlant nad Ostravicí – ul. Lesní – Vodovod a ATS, potvrzený KÚ, jak je uvedeno ve Výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci a Smlouvě č. 2021/Mal/000242/SML, tj. vyhotovení geometrického plánu dle str. 3 Smlouvy, stavebních objektů zpevněných plocha a stavebních objektů, jak je uvedeno na str. 3 uvedené Smlou vy o dílo, 
  2. informace, zda krajský úřad poskytl dotaci (půjčku) městu Frýdlant nad Ostravicí pro veřejnou zakázku Vodovod Frýdlant nad Ostravicí – ul. Lesní – Vodovod a ATS, z jakého fondu a v jaké výši, jaké byly podmínky poskytnuté dotace nebo půjčky a jak byly městem Frýdlant nad Ostravicí dodrženy.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 32509/2024 ze dne 4. 3. 2024, který je zveřejněn níže, žádost o informace k bodu 1 byla pro nepříslušnost odložena.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.