Menu

Poskytnutí stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje

Informace poskytl: 17. 10. 2023, Mgr. Lukáš Kyselý, odbor dopravy
Zveřejněno dne: 17. 10. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informace – dokument metodického charakteru/metodický pokyn, jehož obsahem je stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje k problematice uplatňování pravidel silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, na neveřejně přístupných účelových komunikacích dle § 7 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 136708/2023 ze dne 16. 10. 2023 sděleno, že krajský úřad danou informací nedisponuje.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.