Menu

Reklama influencerů na sociálních sítích

Informace poskytla: 30. 3. 2021, Ing. Hana Juchová, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
Zveřejněno dne: 9. 4. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace, zda krajský živnostenský úřad udělil ke dni doručení žádosti pokuty ve smyslu zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „přestupkový zákon“), za klamavou či skrytou reklamu na sociálních sítích Instagram, Facebook a YouTube ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“).
Pokud krajský živnostenský úřad pokutu udělil, požaduje sdělení následujících informací:
1. název sociální sítě, kde ke spáchání přestupku došlo,
2. typ reklamy (jaký typ produktů či služeb byl inzerován),
3. výše udělené pokuty,
4. jaké konkrétní zákonné ustanovení bylo porušeno,
5. odůvodnění rozhodnutí.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty za období 1. 7. 2017 – 21. 3. 2021 přípisem č. j. MSK 34629/2021 ze dne 30. 3. 2021, který je k nahlédnutí na odboru vnitra a krajský živnostenský úřad.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.