Menu

Reklama na tabákové výrobky a elektronické cigarety

Informace poskytla: 29. 8. 2023, Ing. Hana Juchová, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
Zveřejněno dne: 1. 9. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí všech rozhodnutí vydaných Krajským úřadem Moravskoslezského kraje od roku 1995 do 24. 8. 2023, které se týkaly dozoru nad reklamou na tabákové výrobky a elektronické cigarety ve smyslu § 3 a § 3a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“).

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 114281/2023, ze dne 29. 8. 2023, který je uložen níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.