Menu

Rozhodnutí o uložení pokuty vydaná v roce 2022 dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Informace poskytl: 16. 1. 2023, Mgr. David Witoš, odbor kultury a památkové péče
Zveřejněno dne: 17. 1. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí rozhodnutí vydaných v roce 2022 o uložení pokuty ve smyslu § 35 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. ve vztahu k § 35 odst. 5 písm. b) cit. zákona a rozhodnutí vydaných v roce 2022 uložení pokuty ve smyslu § 39 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. ve vztahu v § 39 odst. 5 písm. b) cit. zákona.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 7263/2023 ze dne 16. 1. 2023, který je vč. příloh uložen níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.