Menu

Stanovisko krajského úřadu k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu změny č. 2 Územního plánu Ostravice

Informace poskytla: 16. 2. 2023, Mgr. et Mgr. Barbora Balnerová, odbor územního plánování a stavebního řádu
Zveřejněno dne: 17. 2. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízeného orgánu k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu změny č. 2 Územního plánu Ostravice.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 26279/2023 ze dne 16. 2. 2023, který je vč. přílohy zveřejněn níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.