Menu

Statistické údaje u přestupkových řízení pro porušení tiskového zákona

Informace poskytla: 28. 4. 2023, Mgr. et Mgr. Hana Krátká, odbor kultury a památkové péče
Zveřejněno dne: 3. 5. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje následující informace:
1. Kolik přestupkových řízení bylo vedeno pro porušení ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) tiskového zákona v letech 2021 a 2022. Pro každý rok samostatně. Jak byly tyto řízení ukončeny. Kolik z těchto řízení bylo ukončeno:

2. Kolik přestupkových řízení bylo vedeno pro porušení ustanovení § 17 odst. 1 písm. d) tiskového zákona v letech 2021 a 2022. Pro každý rok samostatně. Jak byly tyto řízení ukončeny. Kolik z těchto řízení bylo ukončeno:

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 60884/2023 ze dne 26. 4. 2023, který je zveřejněn níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.