Menu

Studie proveditelnosti strategických projektů MSK pro OP Spravedlivá transformace

Informace poskytla: 4. 9. 2023, Mgr. Pavla Sliwková, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Zveřejněno dne: 7. 9. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje o poskytnutí všech studií proveditelnosti ke strategickým projektům za MSK v rámci Fondu spravedlivé transformace. Požaduje uvedení ceny za vyhotovení studie a jména vyhotovitele studie, dále jmenný výpis hodnotitelů s uvedením informace, jak v kterém konkrétním případě hlasovali. Pro úplnost uvádí seznam projektů: CirkArena, Eden, Černá kostka, Cepis, Lerco, Education District, MUSEum+, PODOLUPARK, POHOPARK, Trautom, Centrum veřejných energetiků, Centrum pro výzkum energetické a sociální změny. Požaduje o zahrnutí studie proveditelnosti i ke koncertní síni v Ostravě, která má být také spolufinancovaná z Fondu spravedlivé transformace.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 112893/2023 ze dne 31. 8. 2023, který je uložen níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.