koronaweb
Menu

Transformační plán MSK a strategické projekty

Informace poskytla: 30. 7. 2021, Mgr. Pavla Sliwková, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Zveřejněno dne: 12. 8. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje následující informace: 
1) Metodiku povinného subjektu k hodnocení a výběru strategických projektů
2) Výstup hodnocení strategických projektů odbornou hodnotící komisí, včetně bodového hodnocení vyřazených i doporučených projektů (fáze „hodnotitelé“ dle schématu projektového procesu MSK)
3) Zápis z jednání pracovní skupiny (fáze „pracovní skupiny“ dle schématu projektového procesu MSK)
4) Soubor strategických projektů doporučených pracovními skupinami k zařazení do PSÚT, včetně případného bodového hodnocení projektů
5) Předpokládané datum jednání rozšířené RSK MSK, na němž budou projednávány strategické projekty dle doporučení pracovních skupiny. Bude-li ke dni vyřízení žádosti k dispozici zápis z již proběhlého jednání, žádáme o jeho poskytnutí včetně všech příloh.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 96978/2021 ze dne 29. 7. 2021, který je vč. příloh přiložen níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.