Menu

Umísťování a provozování tepelných čerpadel, zejména v souvislosti se změnou právní úpravy od 24. 1. 2023 a plánovanou změnou od 1. 7. 2023

Informace poskytl: 13. 2. 2023, Mgr. Dušan Jiří Ulčák, odbor územního plánování a stavebního řádu
Zveřejněno dne: 13. 2. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje následující informace:

  1. Je pro umístění a provozování tepelného čerpadla voda/vzduch (s výkonem do 20 kW) v zástavbě starších rodinných domů nutný územní souhlas nebo jiné povolení stavebního úřadu, pokud ano, co je nutné dokládat.
  2. Je nutné žádat jakýkoliv souhlas stavebního úřadu v případě prodloužení vnitřní elektrické sítě a topné sítě domu k tepelnému čerpadlu (tepelné čerpadlo bude umístěno cca 2 metry od domu).
  3. Byl pro klimatizaci provozovanou ke dni 28. 11. 2022 nutný územní souhlas.
  4. Je nutné ohlásit stavebnímu úřadu zahájení užívání tepelného čerpadla.
  5. Bude stejný schvalovací postup jako v současné době také k datu nabytí účinnosti nového stavebního zákona od 1. 7. 2023 a bude pro povolení tepelného čerpadla nutný souhlas majitelů sousedních pozemků.
  6. Která instituce v současné době provede šetření, že tepelné čerpadlo/klimatizace splňuje či nesplňuje hlukové limity dané zákonem a nařízením vlády.
  7. Na kterou instituci se mohu operativně obrátit, pokud nás klimatizace bude obtěžovat nepřiměřeným hlukem.
  8. Na jakou instituci se mohu obrátit, když emise z klimatizace/tepelného čerpadla budou ohrožovat můj majetek (v zimě studený vzduch narážející na stěnu domu v 6 metrech a ohrožení vzrostlé zeleně ve vzdálenosti 1 metru od zařízení).

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 24598/2023 ze dne 13. 2. 2023, který je zveřejněn níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.