Menu

Veřejné zakázky k informačním technologiím

Informace poskytl: 23. 6. 2023, Ing. Ivan Ivanov, odbor informatiky
Zveřejněno dne: 23. 6. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje následující informace:

  1. Seznam veřejných zakázek na informační technologie (IT) vyvinuté „na míru“ pro potřeby zadavatele od roku 2012 formou odkazu (adresa URL) na uzavřené iniciační smlouvy na veřejné zakázky včetně navazujících veřejných zakázek (rozvoj, podpora, servisní služby aj.).
  2. Seznam veřejných zakázek na informační technologie (IT) od roku 2012, u kterých zadavatel disponuje licenčním oprávněním k zasahování do počítačového programu jako autorského díla, potažmo zdrojového kódu a navazující veřejnou zakázku (rozvoj IT plnění, podpora IT plnění, změna IT plnění, servisní služby aj.) zadával v otevřeném řízení. Předmětnou informaci žádám poskytnout formou odkazu (adresa URL) na původní zadávací řízení (pořízení IT plnění) a navazující veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení.
  3. Seznam veřejných zakázek na informační technologie (IT) od roku 2012, u kterých zadavatel získal licenční oprávnění k zasahování do počítačového programu jako autorského díla nebo získal zdrojový kód až následně – v rámci navazující veřejné zakázky/dodatku ke smlouvě. Předmětnou informaci žádám poskytnout formou odkazu (adresa URL) na zadávací řízení, ve kterém došlo k (následnému) poptání licenčního oprávnění či zdrojového kódu

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 79135/2023 ze dne 20. 6. 2023, který je zveřejněn níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.