Menu

Vnitřní předpis upravující pravidla pro zadávání VZ a rozdělení kompetencí při zadávání VZ na MSK

Informace poskytla: 22. 12. 2022, Mgr. Ing. Petra Lasáková Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Zveřejněno dne: 27. 12. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje tyto informace:

  1. "Kopii vnitřního předpisu krajského úřadu, který se vztahuje k postupům a rozdělení kompetencí v rámci úřadu při zadávání veřejných zakázek. Tento dokument je typicky nazván Směrnice pro zadávání veřejných zakázek, případně se jedná o dva dokumenty: Směrnice k veřejným zakázkám malého rozsahu a Směrnice k veřejným zakázkám dle zákona.
  2. Informaci o tom, jaké je rozdělení kompetencí při zadávání veřejných zakázek mezi úředníky a politiky, tj. do jaké výše předpokládané hodnoty mohou schvalovat zadání zakázky např. vedoucí odborů, od jaké výše předpokládané hodnoty mohou schvalovat zadání zakázky jednotliví členové rady, případně celá rada nebo zastupitelstvo.".

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 169662/2022 ze dne 21. 12. 2022, který včetně přílohy uložen níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.