koronaweb
Menu

Vybrané informace k pracovníkům krajského úřadu

Informace poskytla: 3. 9. 2021, Mgr. Ing. Petra Lasáková Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Zveřejněno dne: 8. 9. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí následujících informací:
1. Počet pracovníků vykonávajících působnost krajských úřadů podle
    ‒ zákona č. 183/2006 - stavební zákon
    ‒ zákona č. 184/2006 - zákon o vyvlastnění
    ‒ zákona č. 416/2009 - liniový zákon (o urychlení výstavby infrastruktur)
    ‒ a to také ve spojitosti se zákonem č. 500/2004 a zákonem č. 150/2002 v rozdělení na roky 2018, 2019, 2020 a 2021 a na:
    A) počet pracovníků, kteří na krajském úřadu pracovali nebo stále pracují a u kterých je kvalifikačním předpokladem zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro územní plánování (dále jen  ZOZ ÚP)
   B) počet pracovníků, kteří na krajském úřadu pracovali nebo stále pracují a u kterých je kvalifikačním předpokladem zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování a vyvlastnění (dále jen ZOZ SŘ)
2. Počet a výčet jednotlivých výběrových řízení, která byla v letech 2018, 2019, 2020 a 2021 v rozdělení na jednotlivé roky vypsána na obsazení pracovních míst, pro které jsou kvalifikačním předpokladem výše uvedené zkoušky ZOZ, počet uchazečů, kteří se přihlásili do těchto výběrových řízení a výsledek, zda pracovní místa byla z těchto výběrových řízení obsazena nebo ne (informace ve struktuře: VŘ číslo – počet uchazečů – místo obsazeno ANO/NE)
3. Počet stávajících pracovníků podle výše uvedených ZOZ zařazených do jednotlivých platových tříd podle Katalogu prací ve veřejných službách a správě s rozdělením na počet pracovníků s ZOZ ÚP a počet pracovníků se ZOZ SŘ (informace ve struktuře: platová třída – ZOZ ÚP/ZOZ SŘ – počet pracovníků).

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 102819/2021 ze dne 2. 9. 2021, který je přiložen níže. 

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.