Menu

Vybrané informace k sociálnímu fondu či jinému zaměstnaneckému peněžnímu fondu MSK

Informace poskytla: 21. 9. 2021, Mgr. Ing. Petra Lasáková Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Zveřejněno dne: 29. 9. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací dle níže uvedeného požadavku:
"Pokud byl u vašeho kraje zřízen sociální fond (fond zaměstnanců či obdobný peněžní fond, ze kterého jsou vypláceny zaměstnancům benefity), pak prosím o zodpovězení níže uvedených dotazů:
1) Vyplácíte některé benefity v peněžní formě (např. dary při pracovních výročích, životních výročích, ošatné apod.)?
2) Pokud ano, jak jsou účtovány povinné odvody (odvody na zdravotní a sociální pojištění) zaměstnavatele z vyplaceného peněžního benefitu?
a. Odvody jsou účtovány na vrub sociálního fondu či obdobného peněžního fondu, tj. snižuje se o tyto odvody rozpočtovaná částka sociálního fondu
b. Odvody jsou účtovány na stejnou položku rozpočtu jako povinné pojistné u mezd, tj. nejsou hrazeny ze sociálního či obdobného fondu
3) Pokud jde povinný subjekt cestou 2)a., uvádí v rozpočtu sociálního fondu položku „odvody zaměstnavatele“ vč. předpokládané částky? Pokud nikoli, zahrnuje tyto odvody do položky sociálního fondu, ze které byl peněžitý příspěvek vyplacen?
4) Pokud jde povinný subjekt cestou 2)b., uvádí v důvodové zprávě k rozpočtu tuto informaci v rámci odvodů povinného pojistného zaměstnavatele?".

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 112828/2021 ze dne 20. 9. 2021, který je přiložen níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.