Menu

Výsledek hlasování Rady MSK ze dne 28. 11. 2022 ohledně žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

Informace poskytl: 12. 12. 2022, Mgr. Miroslav Trykar, odbor školství, mládeže a sportu
Zveřejněno dne: 22. 12. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje sdělení výsledku hlasování Rady Moravskoslezského kraje ze dne 28. 11. 2022 ohledně žádostí:

  1. Vyšší odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s. r. o., o změnu kapacity stávajících oborů vzdělání podané dne 27. 9. 2022,
  2. Vyšší odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s. r. o., o zápis nových oborů vzdělání do Rejstříku škol a školských zařízení, o navýšení kapacity stávajících oborů a celkové kapacity školy, podané dne 30. 9. 2022,
  3. Jazykového a humanitního GYMNÁZIA PRIGO, s. r. o., o zápis nového místa poskytovaného vzdělávání a navýšení celkové kapacity školy podané dne 29. 9. 2022,

a ke každé z žádostí požaduje sdělení, kolik hlasů bylo pro, proti a kolik se zdrželo hlasování a jak hlasoval každý člen rady – jmenovitě, kdo hlasoval pro, kdo proti a kdo se zdržel hlasování

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 160137/2022 ze dne 12. 12. 2022, který uložen níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.