Menu

Výstup z návštěvy SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Frýdek

Informace poskytl: 31. 7. 2023, Bc. Tomáš Lasák, odbor kancelář hejtmana kraje
Zveřejněno dne: 7. 8. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje následující informace:

  1. Kopii fotodokumentace pořízené 17. července 2023 při prohlídce sídla SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Frýdek (dále jen „příjemce“) prokazující neporušení podmínek dotační smlouvy č. 03041/2022/KH, včetně záznamu či jiné dokumentace s tím související.
  2. Jakým prokazatelným způsobem byla prokázána oprava střechy přístřešku v roce 2022.
  3. Jak bylo vysvětleno, že při vyúčtování dotace jsou doloženy pouze židličky, které byly z dotace pořízeny.
  4. Byl příjemce informován o tom, kdo podal podnět ke kontrole, a že šlo o kontrolu na základě podnětu třetí strany.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 100539/2023 ze dne 31. 7. 2023, který je včetně příloh zveřejněn níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.