Menu

Výstupy z testování dětí ve školách v MSK a informace o počtu očkovaných zaměstnanců těchto škol

Informace poskytl: 17. 5. 2021, Mgr. Miroslav Trykar, odbor školství, mládeže a sportu
Zveřejněno dne: 19. 5. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje následující informace ke krajem evidovaným školským zařízením k období 12.-23. 4.2021:
* souhrnný počet testovaných dětí za jednotlivé školy (vždy kumulovaný počet za všechny testovací dny v daném období),
* souhrnný počet dětí s pozitivním výsledkem za jednotlivé školy (při použití předepsaných antigenních testů),
* souhrnný počet dětí s potvrzeným pozitivním výsledkem za jednotlivé školy (následný pcr test),
* souhrnný počet dětí, co do jednotlivých škol k povinné školní či předškolní docházce nenastoupily z důvodu odmítnutí testování jejich zákonnými zástupci,
* celkový počet osob z personálu jednotlivých škol za dané období, který toho času přišel do styku s dětmi,
* počet očkovaných osob z personálu jednotlivých škol, který toho času přišel do styku s dětmi,
* počet testovaných osob z personálu jednotlivých škol, který toho času přišel do styku s dětmi,
* počet očkovaných osob z personálu za jednotlivé školy k datu 25.4.2021.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 57130/2021 ze dne 17. 5. 2021 sděleno, že Moravskoslezský kraj ani Krajský úřad Moravskoslezského kraje nemá zákonnou působnost, na jejímž základě by mohl či měl disponovat s požadovanými údaji, stejně jako školy a školská zařízení bez ohledu na zřizovatele nemají povinnost takové údaje Moravskoslezskému kraji a jeho úřadu sdělovat či zasílat. Požadovaná data nejsou součástí žádné krajské statistiky a Moravskoslezský kraj ani jeho úřad z výše uvedeného důvodu tato data po školách nežádá a nedisponuje jimi. Vzhledem k tomu, že primárními vlastníky požadovaných údajů jsou školy a školská zařízení, jichž se žádost týká, bylo žadateli doporučeno obrátit se přímo na ně.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.