Menu

Vyúčtování dotace poskytnuté na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03041/2022/KH

Informace poskytl: 28. 3. 2023, Bc. Tomáš Lasák, odbor kancelář hejtmana kraje
Zveřejněno dne: 28. 3. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje zaslání všech podkladů k vyúčtování dotace poskytnuté SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Frýdek v rámci dotačního programu na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2022.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 40539/2023 ze dne 21. 3. 2023, který je vč. přílohy zveřejněn níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.