Menu

Žádost o informace k odboru životního prostředí a zemědělství

Informace poskytla: 14. 7. 2023, Mgr. Ing. Petra Lasáková Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Zveřejněno dne: 27. 7. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací dle níže uvedených požadavků:

  1. Kolik má Odbor životního prostředí a zemědělství zaměstnanců? (uklízečky nepočítejte, ale započítejte do tohoto čísla prosím také právní oddělení, které je možná na Vašem úřadě samostatnou jednotkou.
  2. Kolik stojí Moravskoslezský kraj měsíční provoz Odboru životního prostředí a zemědělství?
  3. Kolik je Váš měsíční plat, pane inženýre Filgasi?
  4. Kolik je měsíční plat standardního zaměstnance, který se pod Vaše rozhodnutí podepisuje?
  5. Dostalo oddělení Odboru životního prostředí a zemědělství v roce 2022 nějaké odměny? Tady myslím celkově, nemusíte to rozpočítávat na zaměstnance.
  6. Jak dlouho (tedy zhruba kolik hodin celkem – nejlepší Váš odhad) se musí zaměstnanec zabývat výpovědí z honitby na žádost vlastníka, od prvního přijetí Žádosti, následně odvolání, porady s nadřízenými, porady právního oddělení, korespondence, kolik hodin na tom úředník/ci stráví? (předpokládám, že nikdo z Vás nepracuje zadarmo, ale pobírá plat za tuto bohulibou činnost jako je ochrana životního prostředí).
  7. Máte jiné benefity jako například stravenky, zlevněné jízdné na městskou dopravu popřípadě příplatky za použití elektrických koloběžek, kantýnu ve které nějakou částí přispívá svým zaměstnancům Moravskoslezský kraj? (I toto je v konečném důsledku platbou daňových poplatníků Moravskoslezského kraje)“.

Dále požaduje kopie rozhodnutí správního úřadu o schválení/neschválení k 25 resp. 26 žádostem, které uvádí ve své žádosti.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 86635/2023 ze dne 14. 7. 2023, který je k nahlédnutí na odboru kancelář ředitele krajského úřadu.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.