Menu

Žádost o informace týkající se přijatých opatření v souvislosti s rozsudky KS v Ostravě sp. zn. 25 A 137/2020 a sp. zn. 25 A 184/2021

Informace poskytl: 7. 8. 2023, Mgr. Jan Dospiva, odbor dopravy
Zveřejněno dne: 8. 8. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnout informace dle níže uvedených požadavků:

  1. Žádost o sdělení informace, jak Moravskoslezský úřad naložil s pravomocnými rozsudky Krajského soudu ze dne 22. 4. 2021 sp. zn. 25 A 137/2020 a dále pravomocným rozsudkem ze dne 27. 10. 2022, sp. zn. 25 A 184/2021.
  2. Jaká byla přijata konkrétní opatření k realizaci rozhodnutí z pravomocného rozsudku sp. zn. 25 A/184/2021?
  3. Které konkrétní pracoviště Moravskoslezského kraje předmětnou záležitost řešilo, včetně přijatých opatření?
  4. Kterému pracovišti, silničnímu správnímu úřadu výše uvedené pracoviště (odpověď z bodu 3) předalo záležitost k řešení a které konkrétní úřední osobě z toho pracoviště?
  5. Když bylo zrušeno rozhodnutí č. j. MSK 120818/2019 rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 4. 2021 sp. zn. 25 A 137/2020 s tím, že Krajský soud zavázal krajský úřad řídit se v dalším řízení jeho právním názorem, jaké konkrétní opatření krajský úřad k nápravě přijal, a jak ve smyslu uvedeného rozsudku postupoval v nápravě dané věci?
  6. Když bylo zrušeno rozhodnutí č. j. MSK 87871/2021 rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 10. 2022, sp. zn. 25 A 184/2021 s tím, že Krajský soud správně upozornil, že se krajský úřad neřídil jeho závazným právním názorem uvedeným v rozsudku ze dne 22. 4. 2021 a zavázal krajský úřad řídit se v dalším řízení jeho právním názorem, jak konkrétně krajský úřad postupoval při řešení nápravy z hlediska přijatých opatření.
  7. Nebyly porušeny interní předpisy krajského úřadu z hlediska doporučených závěrů v rámci pravomocného rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 10. 2022, sp. zn. 25 A 184/2021?
  8. Které konkrétní úřední osoby se zabývají problematikou komunikace parc. č. 2633 k. ú. Staré Město u Frýdku‑Místku? Nemůže být v souvislosti s předmětnou problematikou osobní zájem některých úředních osob, případně zabývaly se úřední osoby v rámci řešení předmětné otázky z hlediska možné korupce?
  9. Jsou úkony úředních osob krajského úřadu spočívající v opakovaném nerespektování právního názoru vyjádřené v rozsudcích KS Ostrava efektivní? Je tím myšleno, zda svou činností nezvyšují svým jednáním náklady úřadu?
  10. Žádost o vyjádření a udělení souhlasu se zveřejněním veškeré dokumentace správního řízení – vydaných rozhodnutí krajského úřadu, usnesení ředitele krajského úřadu, kasační stížnosti a její doplnění atd. pro publicistický pořad České televize a případně komerčním médiím.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 101295/2023 ze dne 2. 8. 2023, který je zveřejněn níže. Žádost se odmítá samostatným rozhodnutím v části bodu 4) – dotazu, které konkrétní úřední osobě z pracoviště silničního správního úřadu byla záležitost předána k řešení, v bodě 7), v části bodu 8) – dotazu, zda nemůže být v souvislosti s předmětnou problematikou osobní zájem některých úředních osob, případně z hlediska možné korupce, a v bodech 9) a 10).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.