Menu

Zpracování osobních údajů – Odbor evropských projektů

Účel zpracování Kategorie subjektů a kategorie osobních údajů Kategorie příjemců Doba uchování
Řízení a realizace projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů a s tím spojená administrativa
  1. osoby zapojené do realizace projektu – titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, funkční náplň, mzdové údaje, bankovní spojení,
  2. osoby z cílových skupin projektu – titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo občanského průkazu, číslo cestovního pasu, funkční náplň, mzdové údaje, tel. číslo, e‑mailová adresa, údaje z veřejně přístupných evidencí, IČ, DIČ,
  3. osoby jednající za projektové/smluvní partnery – titul, jméno, příjmení, funkce, kontaktní údaje, údaje z veřejně přístupných evidencí,
  4. smluvní partneři v rámci projektu – titul, jméno, příjmení, bydliště/sídlo, datum narození, IČ, DIČ, bankovní spojení, další údaje nezbytné pro jednání o uzavření či změně smlouvy a pro plnění smlouvy
projektoví partneři, poskytovatelé dotace, kontrolní orgány pro projekty financované z evropských finančních zdrojů po dobu realizace projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů a jejich udržitelnosti a poté archivace po dobu vyžadovanou poskytovatelem dotace

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.