Menu

Zpracování osobních údajů – Odbor kancelář hejtmana kraje

Účel zpracování Kategorie subjektů a kategorie osobních údajů Kategorie příjemců Doba uchování
Postup při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo vlastníka věcného prostředku Ministerstvo obrany České republiky, Krajské vojenské velitelství po dobu trvání požadavku oprávněných subjektů
Postup při uplatňování požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, kvalifikace vhodných osob. Ministerstvo obrany České republiky, Krajské vojenské velitelství po dobu trvání požadavku oprávněných subjektů
Zpracování žádostí o dotace a poskytování dotací
  1. žadatelé o dotace a příjemci dotací – jméno, příjmení, titul, bydliště, sídlo, datum narození, IČ, DIČ, bankovní spojení, další údaje nezbytné pro jednání o uzavření či změně smlouvy a pro plnění smlouvy;
  2. osoby jednající za žadatele a příjemce – jméno, příjmení, titul, funkce, kontaktní údaje, údaje z veřejně přístupných evidencí
kontrolní orgány po dobu vyřizování žádosti o dotaci, po dobu účinnosti smlouvy a poté po dobu archivace 5 let
Poskytování dotací ze státního rozpočtu a z rozpočtu Moravskoslezského kraje, zpracování databází žadatelů o dotace z oblasti volného času dětí a mládeže, sportu, prevence rizikových projevů chování, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením, environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty a podpory mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje
  1. žadatelé o dotace a příjemci dotací – jméno, příjmení, titul, bydliště/místo podnikání, datum narození, IČ, DIČ, bankovní spojení, další údaje nezbytné pro jednání o uzavření či změně smlouvy a pro plnění smlouvy;
  2. osoby jednající za žadatele a příjemce – jméno, příjmení, titul, funkce, údaje z veřejně přístupných evidencí
pracovní skupina 10 let
Provedení dokladových inventur v oblasti pohledávek/závazků, podmíněných pohledávek/závazků, účtů pořízení dl. majetku, časového rozlišení a ostatních podrozvahových účtů jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo účtu a název peněžního ústavu příjemců finančních prostředků resp. plátců nejsou max. 15 let

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.