Menu

Přijímání a vyřizování stížností podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

1. Osoba oprávněná podat stížnost podle zákona č. 372/2011 Sb.

2. Příjem stížností

Stížnost se podává nejprve poskytovateli zdravotních služeb, vůči kterému směřuje. V případě nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem se oprávněná osoba může obrátit na krajský úřad (postup při podání stížnosti viz bod 4.).

Stížnost podanou jinou osobou než osobou oprávněnou k podání stížnosti posoudí krajský úřad jako podnět k provedení kontroly; do 30 dnů podateli písemně sdělí, jak bylo s podnětem naloženo.

Stížnost lze podat:

3. Adresa a úřední hodiny

Kontaktní poštovní adresa a adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Moravskoslezský kraj, krajský úřad
28. října 2771/117
702 00 Ostrava

Adresa elektronické podatelny krajského úřadu:
posta@msk.cz

Název a identifikátor datové schránky:
Moravskoslezský kraj, ID: 8x6bxsd

Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí, středa: 8:00‑17:00
úterý, čtvrtek: 8:00‑14:30
pátek: 8:00‑13:00

Provozní hodiny podatelny:
pondělí, středa: 7:30‑17:00
úterý, čtvrtek: 7:30‑15:30
pátek: 7:30‑14:00

4. Postup pro vyřizování stížností podle zákona č. 372/2011 Sb.

Postup při přijímání a vyřizování stížností podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (formát pdf, velikost 281 kB)

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.