Menu

Venkovský mikroregion Moravice

Evidenční karta
Spisová značka:3576/2005/VV/Böh
Registrační číslo:R 107/03
Název:Venkovský mikroregion Moravice
Sídlo:Městský úřad Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7
Datum registrace:4. 4. 2000
Právní forma:Dobrovolný svazek obcí
IČ:70630089
Předmět činnosti:
  • 1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:
  • A. přípravě projektů pro získávání finančních podpor ze státních, krajských dotačních titulů a programů EU - B. propagace svazku a jeho zájmového území - C. oblasti školství, sociální píče a zdravotnictví - D. správy shromažďování a odvozu komunálního odpadu - E. rozvoje kultury, regionálních tradic a cestovního ruchu - F. požární ochrany a ochrany veřejného pořádku - G. ochrany životního prostředí a ovzduší - H. podpory podnikání a rozvoje služeb v území - I. zajištění dopravní obslužnosti - J. společných nákupů energií - K. správy majetku obcí, zejména lesů, sportovních a kulturních zařízení - L. administrativní činnosti, zejména právního poradenství
  • 2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkající všech členů svazku, povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
  • 3. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku nebo hospodárné využívání majetku svazku..

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.