koronaweb
Menu

Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy

Evidenční karta
Spisová značka:VV/50844/2007/Kop
Registrační číslo:R 37/03
Název:Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy
Sídlo:Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, 739 11
Datum registrace:27. 6. 1999
Právní forma:Dobrovolný svazek obcí
IČ:69609926
Předmět činnosti:
  • Vyvíjení úsilí k nastartování ekonomického rozvoje mikroregionu, sledující mj. rozvoj cestovního ruchu a agroturistiky
  • Koncepční pomoc při získávání dotací a grantů - spolupráce a koordinace při nakládání s tuhými komunálními odpady
  • Správa inženýrských sítí nacházejících se na k. ú. členských obcí
  • Podpora malého a středního podnikání v mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy, spočívající hlavně v pomoci při informovanosti podnikatelů a zvýšení jejich úrovně v oblasti řízení, financování, obchodu, marketingu apod.
  • Spolupráce a koordinace činností na úseku zdravotnictví, kultury a dopravy
  • Vyvíjení úsilí ke snížení nezaměstnanosti v mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy, včetně zlepšování pozice občanů na trhu práce
  • Konzultační činnost pro zaměstnance městského úřadu a obecních úřadů
  • Možnost zřizování podnikatelských a nepodnikatelských subjektů sledujících dosahování cílů a záměrů sdružení
  • Vyvíjení akcí a aktivit, které se mohou týkat jen některých obcí v tomto zájmovém sdružení, které však nejsou v rozporu s cíli a zájmy sdružení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.