Zpráva

Modernizace přeshraniční cesty v úseku Tworkow – Děhylov

Operační program

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013

Prioritní osa

1. Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik

Oblast podpory

Posilování dostupnosti

Číslo projektu

PL.3.22/1.1.00/08.00628

Partneři projektu

Vedoucí partner: Okres Ratiboř (Polsko)

Partner projektu: Moravskoslezský kraj (ČR)

Partner projektu: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (ČR)

Cíl projektu

Cílem projektu je zlepšení komunikační dostupnosti polsko – českého příhraničí modernizací silnice Tworkow – Děhylov s cílem zvětšit investiční, ekonomickou a sociální atraktivitu.

Výstupy projektu

Výstupem projektu bude 922,5 m rekonstruovaných silnic v Polské republice a 2010 m rekonstruovaných silnic v České republice.

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v EUR
Celkové výdaje projektu 681.255
z toho výdaje za polskou část projektu 147.984
z toho výdaje za českou část projektu 533.271
Předpokládaná výše dotace pro Polsko 125.787
Předpokládaná výše dotace pro ČR 479.994
z toho podíl EU 453.280
z toho podíl státního rozpočtu 26.664
Podíl kraje 53.327

Doba realizace projektu

5/2008 – 7/2010

Manažer projektu

Ing. Lenka Navrátilová
odbor evropských projektů
tel.: +420 595 622 758

e-mail: lenka.navratilova@msk.cz

frame-scrollup