Zpráva

Rekonstrukce a modernizace silnice v úseku Třebom - Kietrz

Operační program

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013

Prioritní osa

1. Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik

Oblast podpory

Posilování dostupnosti

Číslo projektu

CZ.3.22/1.1.00/08.00609

Partneři projektu

Vedoucí partner: Moravskoslezský kraj (ČR)

Partner projektu: Okres Hlubčice (Polsko)

Partner projektu: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (ČR)

Cíl projektu

Cílem projektu je rekonstrukce přeshraniční komunikace mezi českou obcí Třebom a polským městem Kietrz. Díky zkvalitnění špatného technickoho stavu silnice bude zkvalitněna příhraniční dopravní infrastruktura Moravskoslezského a Opolského kraje, která povede ke zvýšení mobility osob, zboží i služeb.

Výstupy projektu

Výstupem projektu bude 1405 m rekonstruovaných silnic v České republice a 1748 m rekonstruovaných silnic v Polské republice. Stávající komunikace bude rozšířena na kategorii šířky vozovky S 6,5.

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v eur
Celkové výdaje projektu 2.401.242
z toho výdaje za českou část projektu 2.052.101
z toho výdaje za polskou část projektu 349.141
Předpokládaná výše dotace pro ČR 1.846.890
z toho podíl EU 1.744.285
z toho podíl státního rozpočtu 102.605
Podíl kraje 202.493
Předpokládaná výše dotace pro Polsko 296.770

Doba realizace projektu

5/2008 – 11/2010

Manažer projektu

Ing. Lenka Navrátilová
odbor evropských projektů
tel.: +420 595 622 758
e-mail: lenka.navratilova@msk.cz

frame-scrollup