Zpráva

Adresář příjemců povinného výtisku neperiodických publikací

dle zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů

Dva povinné výtisky

Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 01 Praha 1

Jeden povinný výtisk

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87 Brno

Vědecká knihovna
Ostružnická 3
771 77 Olomouc

Jeden regionální povinný výtisk místně příslušné krajské knihovně dle sídla vydavatele (uvedená je pouze krajská knihovna pro Moravskoslezský kraj)

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Prokešovo nám. 9
728 00 Ostrava

Jeden výtisk neperiodické publikace pořízené slepeckým písmem

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
Krakovská 21
115 17 Praha 1

frame-scrollup