Zpráva

Datové zdroje

Data ke stažení, WMS a WFS služby

Data ke stažení

V této sekci jsou dostupná rastrová a vektorová data ke stažení a odkazy na dostupná data.

Záměry ZÚR MSK ve znění Aktualizace č. 1 (2018)

Zásady územního rozvoje (2011)

3D vizualizace umístění větrných elektráren (2013)

Webové služby WMS a WFS

WMS je webová mapová služba umožňující sdílení geografických informací ve formě rastrových map v prostředí Internetu. Výsledkem požadavku např. GIS softwaru na WMS server jsou primárně rastrová obrazová data v nejrůznějších formátech (JPEG, TIFF, PNG aj.). WFS je služba umožňující sdílení geografických informací ve formě vektorových dat a výsledkem požadavku GIS softwaru na WFS server jsou primárně geodata ve formátu GML. Více informací o WMSWFS službách a odkazy na nejpoužívanější WMS servery (ČÚZK, CENIA aj.) je možné získat na portálu Wikipedie.

Přehled WMS služeb publikovaných pro Moravskoslezský kraj

Úplné znění ZÚR MSK po vydání Aktualizace č. 1 (2018) – výkresy

https://mapy.msk.cz/arcgis/services/public/podklad_ZURA1UZ_2018/MapServer/WMSServer?

Aktualizace č. 1 ZÚR MSK (2018) – výkresy

https://mapy.msk.cz/arcgis/services/public/podklad_ZURA1_2018/MapServer/WMSServer?

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK 2011) – výkresy

https://mapy.msk.cz/arcgis/services/public/podklad_ZUR_2011/MapServer/WMSServer?

INSPIRE data o využití území (odvozeno ze ZÚR MSK)

https://mapy.msk.cz/arcgis/services/public/ups_ZUR_INSPIRE/MapServer/WMSServer?

Územní plány měst a obcí

https://mapy.msk.cz/arcgis/services/public/podklad_uzemni_plany/MapServer/WMSServer?

Územně analytické podklady obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje (ÚAP ORP MSK)

https://mapy.msk.cz/arcgis/services/public/podklad_UAP_ORP_Vykresy/MapServer/WMSServer?

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

https://mapy.msk.cz/arcgis/services/public/zpz_wms_prvkuk/MapServer/WMSServer?

Povinné císařské otisky map stabilního katastru

https://mapy.msk.cz/arcgis/services/public2/podklad_cis_otisky/MapServer/WMSServer?

Přehled WFS služeb publikovaných pro Moravskoslezský kraj

INSPIRE data o využití území (odvozeno ze ZÚR MSK)

https://mapy.msk.cz/arcgis/services/public/ups_ZUR_INSPIRE/MapServer/WFSServer?

frame-scrollup