Registr zájmových sdružení

Mikroregion Matice Slezská

Evidenční karta
Spisová značka:VŽ/7636/2009/Šlo
Registrační číslo:R 105/03
Název:Mikroregion Matice Slezská
Sídlo:Antonína Vaška 86, Háj ve Slezsku, 747 92
Datum registrace:4. 2. 2000
Právní forma:Dobrovolný svazek obcí
IČ:70961417
Předmět činnosti:
  • a) úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata
  • b) zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálního odpadu a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod
  • c) zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území
  • d) úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečením přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využité ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictvích obcí
  • e) provoz lomů, pískoven a zařízení sloužících k těžbě a úpravě nerostných surovin
  • f) správa majetku členů, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi
  • frame-scrollup