Registr zájmových sdružení

Region Poodří

Evidenční karta
Spisová značka:VŽ/7590/2009/Šlo
Registrační číslo:R 61/2003
Název:Region Poodří
Sídlo:Bartošovice čp. 1 - zámek, 742 54
Datum registrace:20. 8. 1999
Právní forma:Dobrovolný svazek obcí
IČ:69581762
Předmět činnosti:
  • Rozvoj malého a středního podnikání, podpora zemědělského hospodaření, rozvoj řemesel služeb
  • Vytváření nových pracovních míst, řešení nezaměstnanosti a zvýšení ekonomických aktivit a hospodářské síly regionu
  • Podpora hospodářské infrastruktury (doprava, telekomunikace, energie, odpadové hospodářství, apod.), zajištění dopravní obslužnosti
  • Sociální rozvoj, vzdělávání - vzájemná spolupráce na úseku informatiky s cílem zlepšení vzájemné informovanosti členských obcí o činnosti v regionu a možnostech podpor venkova ze státních a jiných fondů a dále prezentace regionu navenek
  • Ochrana ŽP, rozvoj přírodního dědictví
  • Rozvoj kulturních hodnot, obnova historických budov, obnova spolkového života
  • Rozvoj cestovního ruchu
  • Propagace svazku a jeho zájmového územní, mezinárodní spolupráce
  • Společné postupy při uplatňování požadavků na dotace ze státních a zahraničních fondů s cílem zajistit financování z jiných než vlastních zdrojů
frame-scrollup